MENU

Zřícenina hradu Žampach

Zřícenina hradu Žampach

Adresa

Žampach (okres Útí nad Orlicí) 

Otevírací doba

Zpřístupněna po celý rok. 

Nabídka
Mapa

Zřícenina hradu Žampach

Na výrazném vrchu nad obcí leží zříceniny hradu Žampach, založeného kolem r. 1300 a ve 14.-16. stol. patřícího Žampachům z Potštejna, s dobře čitelným, cca 100 m dlouhým předhradím, odděleným hlubokým příkopem. Hrad zpustl po třicetileté válce.

Severně nad obcí na dominantním zdaleka viditelném vrchu umístěný hrad s dvojdílnou dispozicí na táhlém vrcholu kopce, situován od západu na východ. Vstup od západu přes dlouhé zhruba 100 metrů a v minulosti bohatě zastavěné předhradí. Po zástavbě velmi dobře patrné terénní relikty. Předhradí obsahovalo mimo jiné i pivovar, k němuž nejspíše náleží i zvláštní archeologickým průzkumem odkrytý (M. Cejpová) kruhový objekt, nejspíše považovaný za pivovarskou lednici, či filtrační cisternu. V areálu předhradí stávala, patrně v blízkosti šíjového příkopu, čtverhranná Bílá věž a po zániku hradu zde stávala kaple, udržovaná až do roku 1787. Mezi předhradím a jádrem hradu vyhloubený velmi široký šíjový příkop, široký je kolem 20 metrů a hluboký až 10 metrů. V současnosti přes něj vede dřevěná lávka. Ohledně jádra bohužel příliš informací nemáme. Chráněno bylo od západu širokým příkopem, z ostatních stran velmi příkrými svahy. V zadní (východní) části se nalézají zbytky dvoutraktového paláce - zachovala se valeně zaklenutá místnost. V čele jádra se pravděpodobně nalézal objekt vstupní brány, dle popisu z roku 1540 zřejmě věžový. Patrna je i část obvodového ohrazení s mohutným opěrákem. Nelze vyloučit, že vlastní jádro bylo bezvěžové. Součástí obranného systému byl i hrádek Chudoba, který stával na úpatí hradního kopce a bránil vstupu na vlastní přístupovou cestu k hradu. Dle popisu z roku 1540 ho tvořila věž nevelká obytná budova, vše bylo obehnáno hradbou s parkánem. Jeho lokalizace se předpokládá v místě domu čp. 7.