MENU

Zámek Kladruby nad Labem

Zámek Kladruby nad Labem

Adresa

Kladruby nad Labem č. p. 1, 533 14 Kladruby n/L., Česká republika

Tel.: +420  601 191 580

E-mail: pruvodci@nhkladruby.cz

Webové stránky: www.nhkladruby.cz

Otevírací doba

duben - říjen 

Pokladna 

9:30 - 16:00

Privátní prohlídky a prohlídky mimo standardní otevírací dobu pro veřejnost je nutné předem rezervovat, a to minimálně týden před plánovanou návštěvou.

Duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen: út – ne: 10:00 – 16:00

Nabídka

pamětihodnosti, kočárovna, postrojovna a muzeum, restaurace

Mapa

Zámek Kladruby nad Labem

Kladruby nad Labem jsou od svého počátku spjaty s chovem koní. Samotný název obce naznačuje, že první osídlení založili dřevorubci, kteří si pravděpodobně přivedli koně na těžkou práci. Na tuto středověkou tradici chovu koní v krajině navázali na konci 15. století Pernštejnové, již vybudovali oboru. V roce 1563 zde Habsburkové založili hřebčín, který se později stal hřebčínem dvorním. Národní hřebčín v Kladrubech je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a domovem starokladrubského koně. Srdce celého areálu v Kladrubech nad Labem tvoří hlavní stáje, zámek a kostel. Hlavní stáje jsou dokonale uspořádaným klasicistním souborem budov. V těsné blízkosti hlavních stájí se nachází císařský zámek, ve kterém lze obdivovat stylově vybavené komnaty, v nichž pobývali významní příslušníci habsburského rodu. Celý areál představuje unikátní kulturní krajinu složenou z luk, pastvin, starobylých alejí, lesů, slepých ramen Labe, zavodňovacích struh a historických budov mnoha různých účelů. V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, díky níž areál kladrubského hřebčína získal zpět svůj klasicistní vzhled z počátku 19. století. Bylo restaurováno 17 hlavních historických budov, vytvořeny nové prohlídkové okruhy a expozice a celý areál se otevřel veřejnosti tak, jako ještě nikdy předtím.

Video zámek Kladruby nad Labem