MENU

Zámek Pardubice

Zámek Pardubice

Adresa

Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice, Česká republika

Tel.: +420 466 799 240, +420 466 799 271 (pokladna)

E-mail: vcm@vcm.cz Webové stránky:  www.vcm.cz

Otevírací doba

Zpřístupněné stálé expozice:  S. K. L. E. M., Peníze si do hrobu nevezmeš, Proti proudu času, vyhlídka ze zámecké věže a prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence.

Zpřístupněné výstavy v roce 2024: Zahraj si Pardubice! (od listopadu 2023 do konce roku 2024), nová archeologická výstava Exit 91 (od května 2024), výstava obrazů Petra Nikla (červen – září 2024), lapidárium (od září 2024)

Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou přístupné každý den kromě pondělí, od 10:00 do 18:00 hodin.

Areál zámku je otevřený celoročně denně od 6:00 do 20:00 hodin.

Valy jsou otevřené:

Listopad až březen: 8:00-16:00

Duben, září, říjen: 8:00-18:00

Květen až srpen: 8:00-20:00

Nabídka

pamětihodnosti, expozice, muzeum, věž, kaple.

Mapa

Zámek Pardubice

Zámek Pardubice je renesančním zámkem, který se nachází v blízkosti historického centra města. Ve střední Evropě je považován za jedinečný, a to díky své rozloze a podobě. Ve 13. století stál na místě dnešního zámku vodní hrad. Po husitských válkách byl hrad přestavěn a kolem něj vyrostla kamenná hradba se střílnami a nárožními věžicemi. Pozůstatky této stavby si návštěvníci mohou prohlédnout i dnes. Nejvýznamnější přestavbu podnikl na konci 15. a počátku 16. století rod Pernštejnů. Vilém z Pernštejna hrad přestavěl na renesanční palác se čtyřmi křídly a obehnal jej opevněním. Toto opevnění je hodnoceno jako vrchol pozdně gotické opevňovací techniky. Na straně směrem k městu byl postaven barbakán, který byl se zámkem spojený dřevěným mostem. Díky rozsáhlým přestavbám, ve kterých pokračovali i synové Viléma z Pernštejna, zde vzniklo sídlo, které je přechodem mezi hradem a zámkem. V roce 2010 byl pardubický zámek i se svým opevněním zapsán na seznam národních kulturních památek České republiky. Nejcennější prostory rytířských sálů s ranně renesančními malbami, kaple Tří králů, gotického sálu a zbrojnice je možné navštívit v rámci zámeckého prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Na zámku stojí za vidění také zámecké valy a kryt civilní obrany z roku 1953. Zámek je nyní sídlem Východočeského muzea a galerie v Pardubicích.

 

Video zámek Pardubice