MENU

Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová

Adresa

Zámecké nám. 1, 571 01, Moravská Třebová, Česká republika

Tel.: +420 731 151 784

E-mail: zamek.pokladna@ksmt.cz 

Webové stránky: www.zamekmoravskatrebova.cz

Otevírací doba

KVĚTEN -  ZÁŘÍ

úterý - neděle   9:30 - 17:00, polední pauza 11:40 - 12:40

ŘÍJEN - DUBEN

pátek - neděle  9:30 - 17:00, polední pauza 11:40 - 12:40

 
 
Nabídka

pamětihodnosti, mučírna, expozice, kavárna, dětské hřiště.

Mapa

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří díky jedinečnému manýristickému arkádovému nádvoří ze začátku 17. století k nejvýznamnějším renesančním památkám v celé střední Evropě. Zámek byl za Ladislava Velena ze Žerotína jedním z kulturních center Moravy a snoubí se v něm to nejranější a zároveň pozdní období renesance - dokumentuje vývoj renesanční architektury v českých zemích od konce 15. století do počátku 17. století, a proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.
K nejvýznamnějším památkám patří renesanční flanderská tapiserie z počátku 16. století, „Ifigenie na Tauridě“. Výjimečné jsou portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky Magdalény z Dubé a Lipé - ti nechali původně gotický hrad přestavět na renesanční zámek, o čemž svědčí dosud zachovaný portál z roku 1492, který je zároveň nejstarší dochovanou renesanční památkou na sever od Alp. Na nádvoří můžete shlédnout zrestaurovaný soubor šesti slunečních hodin.
Zámecké prohlídkové okruhy sestávají z Pokladů Moravské Třebové, expozice Středověká mučírna a alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny a dále pak prohlídkové trasy Jak se žilo na venkově. Můžete se těšit na interaktivní trasu a hernu pro děti „Zažít renesanci“.

Video zámek Moravská Třebová