MENU

Zřícenina hradu Oheb

Zřícenina hradu Oheb

Adresa
Otevírací doba

Zřícenina je přístupná celoročně. V zimě se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. 

Nabídka
Mapa

Zřícenina hradu Oheb

Zřícenina hradu se nachází na skalním ostrohu nad Sečskou přehradou, původně nad výrazným ohybem řeky Chrudimky (dříve zvané Ohebka). Odtud pochází i název hradu. První písemná zmínka o hradu je z r. 1405, kdy jej vlastnil Ješek z Popovce a Ohebu, loupeživý rytíř a majitel sousedního Vildštejna. Po Ješíkově smrti se majitelé hradu poměrně rychle měnili, až jej r. 1455 získali Trčkové z Lípy, kteří jej nechali výrazně přestavět a rozšířit. Brzy poté jej ale ponechali osudu.

Zbytky hradu se nacházejí na ostrohu ze tří stran obklopeném vodní nádrží Seč. Zachoval se pouze polozasypaný příkop na severovýchodní straně, zbytky hradeb, věž se zbytky vstupní brány, dvě dělové bašty, zbytky věže na jižním výběžku ostrohu a sklepy obytných a hospodářských budov. Celý areál je porostlý lesem. Místo je volně přístupné a nabízí jedinečný výhled na Sečskou přehradu a její ostrůvek.