MENU

Zamek Košumberk

Zamek Košumberk

Adres

Košumberk 1, 538 54 Luže, Republika Czeska

E-mail: hradkosumberk@luze.cz

Telefon: +420 736 481 206

Web: www.luze.cz/mesto-luze/hrad-kosumberk/

GODZINY OTWARCIA

kwiecień: pt.-nd., święta państwowe 10:00 – 17:00

maj: śr.– nd., święta państwowe: 10:00 – 17:00

czerwiec – wrzesień:  wt.–nd., święta państwowe 10:00 – 17:00

lipiec: wt.-nd., święta państwowe: 10:00 – 17:00

październik: st – nd., święta państwowe, 10:00 – 17:00

Oferta

atrakcje turystyczne, widok, muzeum, kawiarnia, stoisko

Mapa

Zamek Košumberk

Obecnie Zamek Košumberk to w przeważającej części ruiny gotyckiego zamku z początku XIV w. Do dziś dobrze zachowała się tylko siedziba burgrabiów, gdzie znajduje się teraz zamkowe muzeum. Zamek pierwszy raz pojawia się w źródłach w 1312 r. Pod koniec XIV w. panowie z Chlumu przebudowali go w stylu późnogotyckim. Po pożarze w 1573 r. zamek odbudowano w stylu renesansowym. W drugiej połowie XVI w. na Košumberku urządzono szkołę Braci Czeskich, gdzie wychowywano młodych protestanckich szlachciców (m.in. słynnego wojownika Albrechta von Wallensteina). W 1684 r. Košumberk przeszedł w ręce szkoły jezuickiej w Hradcu Královej. Pod koniec XVIII w. zamek opisywano jako pusty i stopniowo zamieniający się w ruinę. Po kasacie zakonu jezuitów terenem administrował fundusz kościelny, a w 1826 r. zamek przeszedł w ręce  Thurn-Taxisów. Teraz zobaczyć tu można część kwadratowej wieży, część murów pałacowych, bramę oraz pozostałości umocnień. W chwili obecnej zamek należy do miasta Luže.

Video zamek Košumberk